{{name}} _

1. Logo
2. QR Code (Dùng linktree hoặc instabio hoặc web tự code)
3. Ảnh nền
4. Thông tin thẻ (Tên dài quá có thể thu nhỏ chữ)
5. Xuất file

Nếu xuất file ảnh, các bạn in màu với độ phân giải 300dpi sẽ được ảnh tầm 8.7cm x 5.5cm.
Nếu xuất file PDF thì đem đi màu A4, chọn Fit to Paper khi in là ok.
Dán ảnh này lên thẻ NFC trắng (8.55cm X 5.4cm) là được nhé!